Emisná kontrola

Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.

Emisná kontrola

Emisná kontrola vozidla

Emisná kontrola pozostáva z nasledovných úkonov:

Cenník služieb – emisná kontrola

PRAVIDELNÁ EMISNÁ KONTROLA - druh vozidla KATEGÓRIA CENA s DPH

Osobné vozidlá
   
Osobné vozidlá M1 46,00 €
Osobné vozidlá s alternatívnym ohonom (LPG, NG) M1 50,50 €

Mikrobusy a autobusy
   
do 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M2 59,00 €
nad 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M3 59,00 €

Nákladné vozidlá
   
do 3 500 kg N1 46,00 €
do 3 500 kg s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N1 50,50 €
do 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N2 59,00 €
nad 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N3 59,00 €

Traktory
   
Traktory T 56,50 €
     
OPAKOVANÁ EMISNÁ KONTROLA - druh vozidla KATEGÓRIA CENA s DPH

Osobné vozidlá
   
Osobné vozidlá M1 27,00 €
Osobné vozidlá s alternatívnym ohonom (LPG, NG) M1 27,00 €

Mikrobusy a autobusy
   
do 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M2 28,00 €
nad 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M3 28,00 €

Nákladné vozidlá
   
do 3 500 kg N1 27,00 €
do 3 500 kg s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N1 27,00 €
do 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N2 28,00 €
nad 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N3 28,00 €

Traktory
   
Traktory T 28,00 €
     
ZVLÁŠTNA EMISNÁ KONTROLA - druh vozidla KATEGÓRIA CENA s DPH

Osobné vozidlá
   
Osobné vozidlá M1 42,00 €
Osobné vozidlá s alternatívnym ohonom (LPG, NG) M1 47,00 €

Mikrobusy a autobusy
   
do 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M2 51,00 €
nad 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M3 51,00 €

Nákladné vozidlá
   
do 3 500 kg N1 42,00 €
do 3 500 kg s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N1 47,00 €
do 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N2 51,00 €
nad 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N3 51,00 €

Traktory
   
Traktory T 54,00 €
     
OPAKOVANÁ ZVLÁŠTNA EMISNÁ KONTROLA - druh vozidla KATEGÓRIA CENA s DPH

Osobné vozidlá
   
Osobné vozidlá M1 27,50 €
Osobné vozidlá s alternatívnym ohonom (LPG, NG) M1 27,50 €

Mikrobusy a autobusy
   
do 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M2 28,00 €
nad 5 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) M3 28,00 €

Nákladné vozidlá
   
do 3 500 kg N1 27,50 €
do 3 500 kg s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N1 27,50 €
do 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N2 28,00 €
nad 12 000 kg aj s alternatívnym pohonom (LPG, NG) N3 28,00 €

Traktory
   
Traktory T 28,00 €

 

Administratívna kontrola všetky kategórie 16,00 €
Kópia protokolu   6,00 €
Vyhotovenie fotokópie dokladov   0,60 €

 

Objednajte si termín na emisnú kontrolu!

Tel.: 035/7722 222

E-mail: stk@pus.sk