Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.
Stanica technickej a emisnej kontroly
Veľký rad 5, 945 01 Komárno

tel.: 035/7722 222
fax: 035/7799 999
e-mail: stk@pus.sk